ABDİ KÖYÜ//KOZAKLI
ANA SAYFA
KÖYÜMÜZDEN HABERLER=>
ABDİ KÖYÜ 2018 FOTOĞRAF
ABDİ KÖYÜ TARİHÇESİ
HERİKLİ TÜRKMENLERİ
ABDİ KÖYÜ FOTO (1)
ABDİ KÖYÜ FOTO (2-3)
ABDİ KÖYÜ FOTO (4)
2010-2011- 2012 FOTO
KÖYDE İLKBAHAR 2011
2013 FOTO (1-2-3-4-5)
2014 YILI FOTO
2016 YILI FOTO
ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM:
MAHİR BAYTOK ÖĞRETMENİN ALBÜMÜ
VİDEOLAR (2016)
GALERİ
AĞITLAR(1)
FOTOĞRAFLAR ALBÜMÜ
AĞITLAR (2)
Sayaç
HALK OZANLARIMIZ
MEZARLARIMIZ(1)
MEZARLARIMIZ(2)
MEZARLARIMIZ(3)
admin mesaji
SÖZ,NİŞAN VE DÜĞÜN ALBÜMLERİ
UNUTTUKLARIMIZ
İZLE
ESKİ KÖY VE İNLER=>
FAYDALI BİLGİLER
KÖY ODALARI
YENİ HABERLER=>
VEFAT EDENLER ALBÜMÜ=>
OYUNLARIMIZ
YAZALIM
Kültür mirası
TABİAT SLAYTLAR
KADİR ARSLAN'IN ANISINA
ASLAN TERAZİ'NİN ANISINA
MAHMUT ARSLAN'IN ANISINA
YAŞAR ŞAFAK'IN ANISINA
KÜTÜPHANE
DENEME ÇALIŞMALARI
Yeni sayfanın başlığı
yeni sayfaESKİ KÖY VE İNLER=>

ESKİ KÖY VE İNLER;
Bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla Abdi Köyü birkaç defa taşınmıştır. Küçükbaş hayvancılığı, özelliklede koyun yetiştiriciliği ile uğraşır, nerede su ve yaylak varsa oraya göç ettiği tarih içinde bilinmektedir. Abdi Köyünü meydana getiren kabilelerin, yıllar önce şuanda Abdi Köyü arazileri içerisinde bulunan Büyük Obadağıtan ve Develerarkacı mevkilerine yerleştiği ve bugün bizlerin oraya Ören dediğimiz yerin yazın yaylak olarak kullanıldığını duyuyoruz ve tüm sözlü kaynakları bir araya getirerek bu bilgileri elde ediyoruz. Fakat bunları doğrulayacak yazılı kaynaklar elimizde mevcut değildir.
      Büyüklerimiz birbirine sözlü olarak anlatarak günümüz tarihine ışık tutmaktadır. Ören, Obadağıtan ve Develerarkacı denilen yaylakta koyunlarını otlatan dedelerimiz, kışın korunmak ve hayvanlarını korumak için in eşmeye ve inlerde koyunlarını barındırmaya başlamışlardır. Kuzey soğuna ve rüzgârına karşı korunaklı bulunan eski Abdi dediğimiz tepenin güney ve doğusuna yerleşmişler ve buralarda inler eşmişler ve eştirmişler. O yıllarda yerleşik düzene geçemediklerinden dolayı kalıcı meskenler, çardaklar ve ağıllar inşa etmemişlerdir. İhtiyaçlarını İnler ile karşılamışlardır. Genellikle soğuk havalarda inler hem kendilerini hem de koyunlarını korumuştur. Sonraları belkide 150 veya 200 yıl önce inlerini eşmişler ve meskenlerini inşa etmişlerdir. Genellikle meskenlerinin arka kısmını tepeye ve yüksek yerlere dayamışlar az masrafla birkaç oda şeklinde evlerini inşa etmişlerdir.
      Eski köyde bulunan Aşağı çeşme ve tepe yamaçlarına ayrıca tepenin doğu ve güney kısmına yerleşenleri ve oradan zaman itibariye yukarıya çıkanları analız ettiğimizde köyümüzü meydana getiren kabilelerin yerleşim yerlerini çıkarabilmekteyiz. Dedelerimizin dedelerinden kulaktan kulağa gelen ve büyüklerimizin anlattıklarına göre köyümüze ilk gelen Abdi Ağa ve tepenin güney doğu kısmına eşilen inin kocabanin ini olduğunu hepimiz az çok bilmekteyiz. Onların yerleşim yeri inlerinin alt kısmıdır ve Hapicikli olarak biliriz ve öyle adlandırılır.
     İkinci gelen kabile Karahalil Oğulları olup Hamaylı kabilesidir. Bildiğimiz en eskileri ve yaşlıları Hama kocadır. Tepenin güney kısmına yerleşmiştir. İnleri burada yoktur. Bunlar yukarıya taşınmışlar ve oraya inlerini eşmişler veya eştirmişler yukarıda Akı batın, Balcının ve Terzinin oğlu Ömer’in inleri vardır.
     Üçüncü olarak gelen kabile Herkli uşağı Haceli Koca oğulları olup inlerin aşağısına ve tepenin doğu güneyine yerleşmişlerdir. Bu kabileden Mulla Mehmet aşağıya değil yukarıya yerleşmiştir. Aşağıda evlerinin olup olmadığı bilinmemektedir. İnleri: Emin kanın, Hacı Rıza’nın, Mevlüdün Uşağının koca in(Aslında Koca in Kırımlıların olup Mevlüdün uşağına satmışlardır.),Mehmet Arslan’ın, Hocanın ve Mevlüdün uşağının küçük in olarak sıralanmışlardır.
    Abdi Köyüne dördüncü gelen kabile Kırımlı Kabilesidir. Tepenin doğu tarafına yani yukarı düzlüğe yerleşmişlerdir. İnleri Koca indir sonra Herkli uşağına satmışlardır. Ayrıca İbrahim Kırımlı oğlunun odasının altında Sokunun oğlunun Mehmet Şen'in ini vardır.
     Beşinci gelen kabile Tıraşlı Kabilesidir. Gerce Köyünden gelip yerleştiği söylenir ve bilinir. Tepenin doğu düzlüğüne yerleşmişlerdir. Aşağıda inleri yoktur. Yukarıda Tıraşlının, Osmankaa ve Kılının inleri vardır.
     Son gelen gurup ise eski örenden gelen, Yunus ve Yusuf Doğan ile Hasanın Memmedin babaları …………….?  dır. Yukarıya yerleşmişlerdir. İnleri yoktur. Yıllar önce Çalı banmaya göçmüş eşek pınarı dediğimiz pınarın doğusundaki tepeye çardak, ağıl ve birkaç oda yapmış, köylüler Çalı banmaya göçmesine taraf olmamış birkaç yıl sonra çardağı ve ağılı yanarak yok olmuştur. Hala temel taşları durmaktadır.
     Obadağıtan,Develerarkacı ve Örenden gelip eski Abdi’ye yerleşen Köyümüzün ne zaman oradan gelip buraya yerleştiğini babam ve emsalleri bilmemektedir. Tepenin güneyine, doğusuna ve güney doğusuna ilk yerleşimini yapan köylüler buraya camilerini de yapmışlar ve halen caminin kalıntıları durmaktadır. Aşağı çeşme ve Koca kuyu’nun sularından istifade etmişlerdir. Zaman itibariyle inler ve inlerin altı bunlara dar gelmiş, ekonomik durumları düzelmiş birer birer yukarı çıkmaya başlamışlar. Camilerini ve İlkokullarını yukarıya yapmışlardır.1960-1967 yıllarını ben bile bilmekteyim, o yıllar köyümüz de üç sürü koyun vardı her sürüde yaklaşık bin koyun bulunurdu, her evin en az üç beş ineği ve danası bulunmaktaydı.1967 yılında eski Abdi denilen yerden şimdiki Çalı banma denen yere topluca göçülmüştür. Mehmet(Kıllı) Şahin’in koyunlarının inde kışladığını ve orada kışı geçirdiğini hatırlıyorum. Sizlere tepenin altına, güneyi ile doğusuna yıllar önce yerleşen atalarımızın yerleştiği ve kazdığı inlerin bugünkü durumunu fotoğraflarla göstereceğim. Ayrıca in hakkında genel bilgi vereceğim. Ali TERAZİ

Sözlü Kaynaklar:Akıbatn Osman(Osman TERAZİ),Bayram Çetin,Kadir ARSLAN,Zahime ARSLAN,Ayşe Terazi,Kıllı(Mehmet ŞAHİN) ve Muharrem ŞAHİN
 
İN; (Al. Höhle, Fr. Gayeme, ing. Cave). Kayalık bir yamaçtaki, ya da bir kayalığın dibindeki kovuk. İnler bir, ya da birkaç gözlü kovuk ve oyuklardır. Bunlarda uzun, dallı bu­daklı bir uzanış pek görülmez, inler, geniş ölçülü yeraltı oyukları olan mağaralar'dan (b. bk.) ayrı sayılır-Jar. İnlerin tavanı- az yüksek olur. İnler, her türlü taş ve kayada bulu­nabilir. En çok, üzerleri lâvlarla örtü­lü yanardağ tüfleri içinde, kireçtaşı  kayalıklarında, kumlası ve çakılkaya tabakaları  içinde bulunur, inlerin içinde kışın davarlar barınır. Bunlara davar ini denir. Küçük  inlerde yaban  hayvanları  ba­rınır : Ayı ini, kurt ini gibi. İnlerin kimisi kendiliğinden oluşmuş, kimisi de  insanlarca oyularak yapıl­mıştır. İnlerin yapılması ya davar ba­rındırmak  için,  ya da  kışın  saklan­ması gereken   elma gibi bazı meyva-ların buralarda   tutularak   çürümek-ten korunması içindir. Niğde'nin Ka-yaardı elma   bahçeleri   yanında böy­le inler çoktur.
Tarihten önceki çağlarda insanlara ev olmuş, bugün de türlü yerlerde ev olarak yararlanılan oyuklar vardır ki, böyle barınma yerlerine in-evi (Al. Höhlenwohnung) denir. İnler ve mağaralar, Buzul Çağındaki insanların sığındığı yerler olmuştur. İn açıklaması alıntıdır.
En eski Caminin direk taşıCaminin Giriş kapısı


ABDİ KÖYÜ VİDEOLARI(2016)